تبلیغات
★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★ - دلم میخواد...

★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★

چقدر حرفهایتــــــــ شیرین بود...لعنتیـــــــــ کمی کمتر شکرش میریختی دلمـــــــ را زدیـــــــ...

دلم می خواد دعوا کنیم

•تو بگی

•من بگم!

•تو صداتو ببری بالا!

•من صدامو ببرم بالا!

•تو داد بزنی

•من داد بزنم!

•تو بلندتر داد بزنی

•من بلندتر داد بزنم

•تو بلندتر داد بزنی و عصبانی بشی

•من بلندتر داد بزنم و با مشت بکوبم تو سینه ات!

•تو دستامو بگیری

•من باز داد بزنم...

•توبگی بس کن!

•من بغض کنم و باز داد بزنم...!

•تو بخوای آرومم کنی

•من گریه کنم و سرمو تکون بدم و تقلا کنم و باز داد بزنم...

•تو دستامو ول کنی و  محکم بغلم کنی

•من صورتم رو  فشار بدم به سینه تو با مشت بکوبم تو سینه تو باز گریه کنم

•تو نوازشم کنی

•من هق هق بزنم و با مشت بکوبم تو سینه ات و باز گریه کنم

تو بوسم کنی  و دستامو بگیری وبگی دوستت دارم بسه دیگه!!


نوشته شده در 27 بهمن 91 ساعت 18:02 توسط ★فاطــــ♥ــــمــﮧ★ نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin