تبلیغات
★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★ - مخاطب خاااااااااااااااص

★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★

چقدر حرفهایتــــــــ شیرین بود...لعنتیـــــــــ کمی کمتر شکرش میریختی دلمـــــــ را زدیـــــــ...
میــــــــــــــــرم

دیگــــر رفتنم حتمیســــت...

دیگــــر دل به هیــــچ بی شرفــی نمیـدهم...

"
تنهاییـــم " را ترجیـــح میدهم به همــه بودن هایــت...

تــو بمــان و همـــه آنهایی که زمانی به من ترجیــح میدادی

ایــن دفعــه من میــروم...

نه از کنــــــــارت...

نه از" قلبـت"

نه از" یــادت"...

تــا بفهـمی داشتن هرچیـــزی لیاقت میخـواهد...

لیـــاقــت مــی خواهــد

بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ

بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد

تعجـــب نکــــن !!

در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست

اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم

خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو …!


نوشته شده در 4 بهمن 92 ساعت 12:07 توسط ★فاطــــ♥ــــمــﮧ★ نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin