تبلیغات
★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★ - کافی نیست؟

★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★

چقدر حرفهایتــــــــ شیرین بود...لعنتیـــــــــ کمی کمتر شکرش میریختی دلمـــــــ را زدیـــــــ...

 

بـس است روُیا و ڪــابوس دیگــَـر


مَـלּ ڪـَـمے حَـقیقـَت میخـواهَـم . . .


چقدر تـِـڪـیـﮧ ڪنـَم بــِﮧ ایـלּ چـَـند خـَـط چـَـرند؟


در گینـِـس ثــَبتـَـم ڪنید !


مـَـלּ ثابت ڪـردم جاذبـﮧ ڪار نـِمےڪـنـَد

نــیُوتُون میبینــے !؟


مـَלּ بــِﮧ تـَـنهـایے آسِـمانـَـم را بـﮧ زمـیـלּ ڪـِشانده اَم...!
نوشته شده در 18 خرداد 92 ساعت 23:28 توسط ★فاطــــ♥ــــمــﮧ★ نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin