تبلیغات
★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★ - روزه ﮮ سکــوت

★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★

چقدر حرفهایتــــــــ شیرین بود...لعنتیـــــــــ کمی کمتر شکرش میریختی دلمـــــــ را زدیـــــــ...

این روزهـــا ، روزه ام

روزه ﮮ سکــوتیستــــ كـﮧ نیتــــ کرده ام

در نبـودنتــــ بگیرم و هنگام ســـــحر ...

دلـــــم را سیـر کنم از لقمـﮧ لقمـﮧ ﮮ حسـرتــــ !

و بـﮧ وقتــــ اذان دلتنگـﮯ ها

افطار ﮮ ام یکــــ استکان خاطـــــره ﮮ گــرم

و شیرینـﮯ بوسـﮧ ها ﮮ جــــا گذاشتـــﮧ ات

رو ﮮ لبـهـایم باشـد .

مهمــانـــﮯ خـدا کـﮧ تمام شود

این منم کـﮧ از پس نبودنت

آهستـﮧ آهستـﮧ کافر مـــﮯ شـوم !

 


نوشته شده در 26 تیر 92 ساعت 10:45 توسط ★فاطــــ♥ــــمــﮧ★ نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin