تبلیغات
★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★ - ...

★בلنـפشتــﮧ هاے یـﮧ בُפֿـتــَرِ قیشـ♥ــنگـ★

چقدر حرفهایتــــــــ شیرین بود...لعنتیـــــــــ کمی کمتر شکرش میریختی دلمـــــــ را زدیـــــــ...


اگر سڪوت ڪرבم بـہ روے زنـבگے


بـہ پاے פֿـوب بوבنـم نگـذار !

روزگار بـا ضربـہ هایش مرا لـال ڪرבه ...

فقـط گہگاهے لبـפֿـنـבمیزنم ڪہ بـבانـב

هنوز هم مقاومم براے ضربـہ هایش ...!

نوشته شده در 8 مرداد 92 ساعت 13:58 توسط ★فاطــــ♥ــــمــﮧ★ نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin